• Đồng hành cùng AFF cup 2018
  • Đồng hành cùng AFF cup 2018
Hỗ trợ trực tuyến
Trang chủ » Dự án » Dự án lắp đặt khóa cửa vân tay cho cửa cổng

Dự án lắp đặt khóa cửa vân tay cho cửa cổng

Khóa vân tay Gateman - F10 hook
- Sử dụng chốt khóa dọc để giữ cửa chắc chắn hơn.

Dự án lắp đặt khóa cửa vân tay cho cửa cổng

Dự án lắp đặt khóa cửa vân tay cho cửa cổng

Khóa vân tay Gateman - F10 hook
- Sử dụng chốt khóa dọc để giữ cửa chắc chắn hơn.
+ Cách lắp đặt.

- Xác định vị trí lắp đặt khóa cửa điện tử Gateman 10 hook
- Lắp đặt khóa điện tử Gateman F10
- Thiết kế hộp bảo vệ mặt trong của khóa.
 

 
 
Mặt trong của khóa sẽ được làm thêm lắp bảo vệ
 

 

 
Mặt ngoài của khóa