• Vinlock chính thức trở thành nhà phân phối
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline : 0936 219 096


0901 778 766


0904 229 468

Trang chủ » Dự án » Dự án lắp khóa tại khu Đô thị Linh Đàm

Dự án lắp khóa tại khu Đô thị Linh Đàm

Dự án lắp khóa điện tử tại khu đô thị Linh Đàm.
Sản phẩm :
- Khóa điện tử Samsung SHS 5120. Số lượng : 05.
- Khóa vân tay Samsung SHS 5230. Số lương : 03.

Dự án lắp khóa tại khu Đô thị Linh Đàm

Dự án lắp khóa tại khu Đô thị Linh Đàm

Dự án lắp khóa điện tử  tại khu đô  thị Linh Đàm.
Sản phẩm : 
    -  Khóa điện tử Samsung SHS 5120. Số lượng :  05.
    -  Khóa vân tay Samsung SHS 5230. Số lương : 03.
 
 
 
 

 

Đục tạo  ổ khóa trên cửa
 
 
 Khóa cửa điện tử Samsung SHS 5120
 
  
Khóa cửa vân tay Samsung SHS 5230