Samsung Key Tag(Mifare 13.56Mhz)

250,000 đ

Samsung Key Tag(Mifare 13.56Mhz)

Stock : instock

Shipping : Miễn phí nội thành Hà Nội

Price suburban : Giá thương lượng

Guarantee : - Thương hiệu: Gate Eye

Mô tả

Mô tả sản phẩm