• Khoa dien tu Yale
  • Khoa cua van tay Epic
  • Khóa vân tay Vinlock
Trang chủ » Dự án » Trung tâm văn hóa Nga tại Hà Nội

Trung tâm văn hóa Nga tại Hà Nội

Dự án thay khóa điện tử cửa không tay nắm tại trung tâm khoa học văn hóa Nga , 501, Kim mã ,Đống Đa ,Hà Nội.

Trung tâm văn hóa Nga tại Hà Nội

Trung tâm văn hóa Nga tại Hà Nội

Dự án thay khóa điện tử cửa không tay nắm tại trung tâm khoa học văn hóa Nga , 501, Kim mã ,Đống Đa ,Hà Nội.

- Số lượng: 04

- Mã khóa : 02 Khóa Samsung SHS 1321 , 02 Khóa Samsung SHS 2621.

 

 

 

Khóa điện tử Samsung SHS 2621

 

 

 

 

Một số hình ảnh tai trung tâm văn hóa Nga

 

 

Khóa cửa điện tử Samsung SHS 1321