TẦM NHÌN SỨ MỆNH

tam-nhin-su-menh

TẦM NHÌN

Sau 3 năm, là một tập đoàn dẫn đầu về cung cấp các giải pháp công nghệ khóa liên quan đến việc bảo vệ an ninh, an toàn cho “tính mạng” & “tài sản” của người dân Việt Nam.

Sau 6 năm, là tập đoàn sản xuất các sản phẩm bảo vệ sự an ninh, an toàn cho “tính mạng” & “tài sản” người dân Việt Nam.

  • Số khóa điện tử (thông minh) lắp đặt trong 1 năm là 50.000 sản phẩm
  • Số showroom đến năm 2020 là 13
  • Số đơn vị/tỉnh thành có showroom: 9
  • Số lượng NV làm việc đến năm 2020 là 100

SỨ MỆNH

  • Thay đổi tư duy & phong cách làm việc của người lao động Việt Nam => ý thức cải tiến và nâng cao năng suất lao động của NLĐ Việt Nam;
  • Xuất khẩu được các hàng hóa “MADE in VIETNAM” liên quan đến lĩnh vực an ninh, anh toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *